CRS Parts 101: Harness Pads

This is the most commonly known part of a child restraint. Most parents will know about it as it is quite straightforward. Harness pads are pads that cover the harness straps. It protects the child especially infant from the rough edges of the harness. Some shoulder pads come with anti-skid surface underneath it giving a … Continue reading CRS Parts 101: Harness Pads

CRS MAINTENANCE – KULAT: BOLEHKAH ANDA MENGHILANGKANNYA?

Kebanyakan kulat adalah tidak berbahaya, tetapi ada juga yang berbahaya. Terdapat kulat yang mengandungi mikotoksin. Ia adalah bahan beracun yang dihasilkan oleh kulat jenis tertentu yang ditemui terutamanya dalam tanaman dan makanan jenis bijirin dan kacang, tetapi juga boleh didapati pada saderi, jus anggur, epal, dan hasil tanaman lain. Pernahkah anda memeriksa sama ada terdapat … Continue reading CRS MAINTENANCE – KULAT: BOLEHKAH ANDA MENGHILANGKANNYA?

CRS MAINTENANCE – MOLDS: CAN YOU CLEAN THEM?

Most molds are harmless, but some are dangerous. Some contain mycotoxins. These are poisonous substances produced by certain molds found primarily in grain and nut crops but are also known to be on celery, grape juice, apples, and other produce. Ever checked whether there are any molds which have grown on any parts of your … Continue reading CRS MAINTENANCE – MOLDS: CAN YOU CLEAN THEM?

CRS Parts 101: Pelapik Tali Keledar

Ini adalah bahagian pada kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) yang paling dikenali ibubapa kerana ia agak mudah dilihat dan dikenalpasti. Pelapik tali keledar adalah alas pada tali keledar kanak-kanak. Ia melindungi leher kanak-kanak terutamanya bayi dari terkena tepi tali keledar yang agak kasar. Sesetengah pelapik tali keledar ini mempunyai permukaan bawah anti-gelincir yang … Continue reading CRS Parts 101: Pelapik Tali Keledar