CRS Parts: Harness Strap

Harness straps are two long straps attached to a buckle that keeps the child in the car seat and spreads out crash forces. Generally, child car seats (child restraint system, CRS) come equipped with a 3-point or a 5-point harness in Group 0+ seats, and only a 5-point harness is used in Group 1 CRS. … Continue reading CRS Parts: Harness Strap

CRS Parts: Tali Keledar

Tali keledar anak (harness) adalah dua tali panjang yang dikancing dengan pengancing (buckle) yang mengekalkan anak di kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) dan menyebarkan kuasa impak ketika kemalangan. Secara amnya, kerusi keselamatan kanak-kanak dilengkapi dengan tali keledar 3-penjuru atau 5-penjuru bagi CRS Kumpulan 0+, manakala hanya jenis tali keledar 5-penjuru sahaja digunakan bagi … Continue reading CRS Parts: Tali Keledar

CRS Parts: UNECE R44/04 Label

This isn't exactly considered as 'parts' for a child safety seat (child restraint system, CRS) but it is nonetheless an important part of it. In fact, it is a CRS identity regardless of which standards it follows. When buying for a European, EU (UNECE) approved CRS, always look for the orange (sometimes red or black) … Continue reading CRS Parts: UNECE R44/04 Label

CRS Parts: Label UNECE R44/04

Bahagian ini bukanlah betul-betul dianggap sebagai 'bahagian' dalam sesebuah kerusi keselamatan kanak-kanak tetapi ia adalah bahagian yang penting untuk diketahui. Sebenarnya, ia adalah identiti sebuah kerusi keselamatan kanak-kanak tidak kira apapun piawaian yang digunakan. Apabila membeli kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) dengan piawaian Eropah, EU (UNECE), carilah pelekat oren (kadangkala berwarna merah atau … Continue reading CRS Parts: Label UNECE R44/04

CRS Parts 101: Harness Pads

This is the most commonly known part of a child restraint. Most parents will know about it as it is quite straightforward. Harness pads are pads that cover the harness straps. It protects the child especially infant from the rough edges of the harness. Some shoulder pads come with anti-skid surface underneath it giving a … Continue reading CRS Parts 101: Harness Pads

CAR SEAT PARTS 101: LABEL PEMASANGAN PADA CRS BERPIAWAIAN ECE

Setiap kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) perlu mempunyai label pemasangan yang jelas di atas CRS itu sendiri. Ia bagi memudahkan ibubapa merujuk dengan pantas selain menggunakan buku panduan yang datang bersama-sama CRS. Bagi CRS yang boleh digunakan dalam orientasi hadap-belakang, ia wajib mempunyai label amaran pemasangan pada lokasi yang mempunyai beg udara (seperti … Continue reading CAR SEAT PARTS 101: LABEL PEMASANGAN PADA CRS BERPIAWAIAN ECE

CAR SEAT PARTS 101: KLIP PENGUNCI

Klip pengunci diperlukan apabila retraktor tali pinggang keledar kenderaan anda adalah dari jenis retraktor penguncian kecemasan (emergency locking retractor, ELR. Sila rujuk di sini http://bit.ly/2RuF57A). Ada dua situasi di mana klip pengunci TIDAK DIPERLUKAN: 1. CRS mempunyai mekanisma penguncian yang terbina bersama-samanya, ATAU2. Retraktor tali pinggang keledar kenderaan boleh dikunci (jenis retraktor penguncian automatik, ALR … Continue reading CAR SEAT PARTS 101: KLIP PENGUNCI

CAR SEAT PARTS 101: BELT GUIDE

One of the error that is frequently made among parents using a highback booster as their child restraint system (CRS) is not fitting the seat belt to the child to get the correct belt positioning. Belt guide is part of CRS which helps to position the seat belt properly on the child's body. There are … Continue reading CAR SEAT PARTS 101: BELT GUIDE

CAR SEAT PARTS 101: PEMANDU LALUAN TALI KELEDAR

Salah satu kesilapan yang seringkali dilakukan oleh ibu bapa yang menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) jenis booster berpenyandar adalah tidak menyedang tali pinggang keledar pada anak untuk mendapatkan posisi kedudukan tali pinggang keledar yang betul. Pemandu laluan tali keledar adalah sebahagian daripada CRS yang membantu meletakkan tali keledar ke kedudukan betul ketika … Continue reading CAR SEAT PARTS 101: PEMANDU LALUAN TALI KELEDAR

CRS Parts 101: Klip Dada

Chest clip atau 'klip dada' adalah klip yang terdiri daripada dua bahagian yang diklipkan bersama dan digunakan untuk memegang dua tali keledar anak supaya ia kekal berada di atas bahu dan dada anak semasa dalam perjalanan. Ia boleh ditemui pada kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) berpiawaian dari Amerika Syarikat (FMVSS 213). Kebanyakan kanak-kanak … Continue reading CRS Parts 101: Klip Dada