R44/04 Klausa 6.1.5: Ketoksikan Bahan

Apakah persamaan antara mainan anak anda dengan kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS)? Kadar kebolehserapan bahan beracun di dalam pembuatannya! Pengilang CRS perlu mengisytiharkan dalam bentuk bertulis bahawa kadar ketoksikan bahan yang digunakan pada CRS yang akan bersentuhan dengan kanak-kanak (terutamanya alas & tali keledar) adalah dalam kadar yang bersesuaian dengan garis panduan CEN … Continue reading R44/04 Klausa 6.1.5: Ketoksikan Bahan

R44/04 Para 6.1.5: Material Toxicity

What does your child's toy have in common with a child restraint system (CRS)? Leachable limits of toxic materials in them! A child restraint manufacturer has to declare in written form that the toxicity of materials used in the CRS that is in contact to the restrained child (the cover & harness especially) is in … Continue reading R44/04 Para 6.1.5: Material Toxicity

CRS Parts 101: Pengancing Tali Keledar

Mengikut piawaian UNECE R44/04, kancing keselamatan adalah alat pelepasan-pantas yang membolehkan tali keledar memegang kanak-kanak sama ada pada kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) atau tali keledar pada struktur kereta dan ianya perlu boleh dibuka dengan cepat. Kancing keselamatan mungkin digabungkan dengan pelaras tali keledar. Dengan kata lain, kancing keselamatan adalah sebuah alat di … Continue reading CRS Parts 101: Pengancing Tali Keledar

ECE R44/04: Tali Keledar CRS

Tali keledar kerusi keselamatan kanak-kanak (child restraint system, CRS) bersama-sama dengan pengancingnya membentuk sistem keledar yang merupakan bahagian penting dalam sebuah CRS. Mengikut UNECE R44/04, tali keledar perlu direka dengan ciri-ciri berikut dan melalui ujian-ujian tertentu sebelum sebuah CRS dapat diluluskan: Untuk CRS kumpulan 0, 0+ & I, lebar minimum tali adalah 25 mm. Untuk … Continue reading ECE R44/04: Tali Keledar CRS

ECE R44/04: CRS Harness Straps

Together with the buckle, the straps make up the harnessing system which is the most important part of a safety seat or also called a child restraint system, CRS. According to¬†UNECE R44/04, harness straps should have below features and went through stipulated tests before it can be approved: Minimum width of the strap for group … Continue reading ECE R44/04: CRS Harness Straps